Sói MFeng 200w

kiểu dáng đẹp chất lượng very good

Tổng Số: 100

2pin 18650mah, dầu mỹ 100ml. 2 kinh 2coil

Giá: 

1,550,000

1,400,000 Đ

kiểu dáng đẹp chất lượng very good

Hỗ trợ viên

0981367713 jajatakima@gmail.com