Sky pod

pod thế hệ mới

Tổng Số: 100

Bảo Hành: 3 tháng

2 coil 2 đầu sạc và tinh dầu malay 60ml

Giá: 

800,000

700,000 Đ

pod thế hệ mới

Hỗ trợ viên

0981367713 jajatakima@gmail.com